Gymnasie-eksamen rammer elever uden netværk

Når gymnasier i disse uger afholder 24-timers eksamener, vil elever fra bogligt stærke hjem kunne få hjælp af familie og netværk.

Gymnasierne må imidlertid ikke hjælpe de elever, der ikke kan få hjælp derhjemme, og det bør laves om, mener både elever og lærere.

Det vil gymnasielærer Thorkil Jacobsen gøre noget ved:

- Ideen var, at vi skulle give elever mulighed for at mødes i en slags eksamensværksted, hvor de skulle kunne få noget sparring og vejledning af gymnasielærere. Det skulle selvfølgelig ikke være lærere, der er involveret i elevernes efterfølgende eksamen, siger Thorkil Jacobsen.

Han ville derfor aftale med et nabogymnasium, at de to uddannelsesinstitutioner kunne sende lærere til eksamenscafeer på hinandens skoler.

Derfor blev Thorkil Jacobsen også overrasket, da Undervisningsministeriet gav Midtfyns Gymnasium afslag på at oprette et eksamensværksted.

Begrundelsen var, at det ifølge eksamensbekendtgørelsen forudsættes, "at institutionen ikke yder vejledning, når prøven er begyndt." Den udmelding forarger Thorkil Jacobsen:

- Ministeriets melding er, at de elever, der kan, gerne må få hjælp af netværket. De må også gerne købe sig til hjælp. Men gymnasiet må ikke gøre noget for at kompensere for denne skævhed ved at sørge for hjælp til dem, der ikke kan skaffe den selv.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Phillip Dimsits, siger:

- Der er mange gode elementer i 24-timers eksamensformen, men den er klart socialt skævvridende. Jeg forstår ikke Undervisningsministeriets afgørelse, for der er i princippet ingen forskel på, om man får hjælp af en lærer, man ikke skal til eksamen hos, eller om man får hjælp af sine forældres venner.

Det synspunkt bakkes op af formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Gorm Leschly.

- 24-timers-eksamen er jo en meget fri eksamensform, der bygger på, at alle former for hjælpemidler principielt er lovlige. Så skal man selvfølgelig også tage hånd om de elever, der ikke kan diskutere deres eksamensspørgsmål hjemme ved middagsbordet, siger Gorm Leschly.

Ministeren for Børn og Undervisning, Christine Antorini (S) skriver i et svar til Information, at hun er optaget af, "at der i uddannelserne er lige mulighed for alle elever, uanset baggrund."

- Jeg er derfor også optaget af, hvordan 24-timers prøveformen fungerer, og jeg har allerede sat gang i en undersøgelse af denne prøveform med udgangspunkt i forårets eksamenskarakterer. Når vi kender resultaterne fra undersøgelsen, vil jeg se på, om der er behov for initiativer, skriver hun.

 

Dagens Gossip