København taber Farvergade-sag

Københavns Kommune havde ikke ret til at få 60 millioner kroner i refusion fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Østre Landsret frifinder derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen for et krav på 60 millioner kroner fra Københavns Kommune i sag om refusion af kontanthjælp.

Striden skyldes den såkaldte Farvergade-sag, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen mener, at Københavns Kommune har fået for meget i refusion fra staten i et aktiveringsprojekt.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen kræver den høje refusion, at de ledige møder op på stedet 25 timer om ugen, men de ledige i Farvergade-projektet skulle højst møde op halvanden time om ugen.

Direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Thomas Thellersen Børner, er overrasket over afgørelsen, og nu vil dommen bliver læst grundigt igennem sammen med kommunens advokat.

- Farvergade-tilbuddet var et godt og effektivt tilbud, som har hjulpet mange i job. Vi vil under alle omstændigheder fortsat udvikle og intensivere vores indsats med at få ledige københavnere i job, siger Thomas Thellersen Børner.

Projektet i Farvergade var tilrettelagt således, at det som udgangspunkt bestod af et møde mellem den ledige og en jobkonsulent.

Mødet varede halvanden time, og her blev det aftalt, hvilke jobsøgningsaktiviteter den ledige skulle foretage på egen hånd i den kommende uge.

Kontrollen med, at den ledige overholdt sine forpligtelser, blev ført ved hjælp af en såkaldt "jobsøgningsdagbog".

Landsretten mener ikke, at projektet i Farvergade opfyldte betingelsen om 25 timers ugentlig aktivering, og Københavns Kommune var derfor ikke berettiget til refusion af 65 procent af udgifterne til kontanthjælp.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip