Kræft tager livet af stadig flere mennesker

Flere danskere dør af kræft i disse år end tidligere. I fjor døde 15.799 danskere af kræft, det højeste tal i over ti år, viser Politikens gennemgang af tal fra Sundhedsstyrelsen.

Tre af ti dødsfald herhjemme skyldes nu kræft, som er blevet den markant største dødsårsag blandt danskerne.

- Årsagen til, at flere dør af kræft er, at vi har en stor stigning i nye kræfttilfælde, og en andel af de ramte mennesker dør af det, siger overlæge og afdelingschef for Forebyggelse og Dokumentation hos Kræftens Bekæmpelse, Hans Henrik Storm.

- Når tallene justeres for befolkningens sammensætning, blandt andet at der bliver flere og flere ældre og dermed generelt flere tilfælde af kræft, så ser vi et lille fald, fortsætter han.

Paradoksalt nok har kræftbehandlingen aldrig før været så effektiv herhjemme. Store indsatser for at forbedre behandlingen har virket. Men der konstateres samtidig flere kræfttilfælde i disse år end nogensinde før blandt danskerne, skriver Politiken.

Dels fordi lægerne er blevet bedre til at diagnosticere tidligt. Dels fordi danskerne lever længere og derfor oftere får kræft, da risikoen for mange arter af sygdommen øges med alderen.

Men også fordi danskernes livsstil - i form af dårlige vaner, når det gælder kost, motion, druk, rygning og ophold i solen - fremmer udviklingen af kræftsygdomme.

Antallet af dødsfald steg fra 15.450 til 15.799 fra 2009 til 2010. Tallene fremgår af de nyeste opgørelser i Sundhedsstyrelsens cancerregister og dødsårsagsregister.

- Antallet af danskere, der overlever kræft, er nogenlunde konstant, samtidig er der desværre flere, der får konstateret en kræftsygdom.

- Men faktisk helbredes en større andel af de kræftramte i dag. Og det er et udtryk for, at vores behandling er blevet langt bedre, siger professor og kræftforsker Morten Høyer ved Aarhus Universitetshospital til Politiken.

235.000 danskere lever i øjeblikket med en kræftdiagnose.

 

Dagens Gossip