Støj: Metroarbejde ved Marmorkirke stopper omgående

Metroselskabet skal omgående stoppe alt arbejde efter klokken 18 ved Marmorkirken i København, lyder en delafgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet på baggrund af en klage fra beboerforeningerne omkring Marmorkirken.

- Natur- og Miljøklagenævnet ophæver afgørelse fra Københavns Kommune af 15. juli 2013, skriver klagenævnet.

- Om at ventuelle klager over kommunens påbud af samme dato vedrørende vilkår for støjende aktiviteter på metrobyggepladsen ved Marmorkirken i København ikke skal have opsættende virkning, står der i afgørelsen.

Foreningerne fortsætter med at følge den principielle sag om udvidede arbejdstider til dørs rent juridisk.

- Vi hilser afgørelsen velkommen, der er en fuldstændig underkendelse af kommunen i dette spørgsmål, siger talskvinde Maya Glem.

Hun mener, at sagen om de udvidede arbejdstider er et grotesk eksempel på magtfordrejning og kasketforvirring.

- Der burde aldrig nogensinde politisk have været givet mulighed for, at Metroselskabet nu kan døgnarbejde i direkte sundhedsskadelige støjniveauer midt i tætte, bymæssige beboelsesområder, fortæller talskvinden.

Klagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip