328 uger siden

|

01/02/2018
Det danske sprog kan være svært at blive klog på. Her på Dagens.dk har vi lavet en guide til forskellige problemstillinger, som mange studerende ofte løber på, når de skal skrive opgaver.

Dagens topnyheder

Herunder finder du ofte søgte problemstillinger med det danske sprog.

AM PM - I Danmark bruger vi 24-timersuret, men i de fleste engelsktalende lande bruger de 12-timersuret og tilføjer AM PM for at vise om det er morgen eller aften. Her finder du AM PM huskeregel og omregner.

Appelformer - Her kan du læse alt om de tre klassiske appelformer, der bruges til argumentation. Appelformerne er logos, patos og etos, der er de midler, som afsenderen feks. taler, forfatter, journalist, medieperson, markedsførings- person eller politiker bruger i tekst eller tale.

Abstract - Et abstract er et kort og præcist resume af en tekst. Det kan være en rapport, en artikel eller en større opgavetekst. 

Adjektiver - Adjektiver (tillægsord) siger noget om egenskaber ved ting og levende væsener. Adjektiver lægger sig til substantiver (navneord) og (pronominer) og beskriver personer og ting.

Adverbium - Adverbier (biord) er populært sagt en blandet ordklasse, da de består af ord med forskellige funktioner. Et adverbium beskriver ikke ting, ligesom et adjektiv gør. Her finder du skematiske oversigter og flere eksempler.

Hjemmel er et juridisk begreb og betyder en bemyndigelse til at træffe afgørelser i en sag eller foretage bestemte handlinger. Her følger en fyldestgørende redegørelse for hjemmel og begrebets betydning.

Idag eller i dag - Denne typiske fejl sniger sig ofte ind idag eller i dag, når man skriver emails eller tekstbeskeder. Her får du svaret om du skal skrive det ifølge Dansk Sprognævn og et par eksempler på korrekte sætninger.

Indenfor eller inden for - Hvornår hedder det indenfor eller inden for? Med andre ord hvordan er reglerne for, hvornår forskellige ord skal skrives i ét eller flere ord?

Intervention - Der kan også finde en intervention sted politisk, økonomisk eller medicinsk, men i denne omgang har vi valgt at fokusere på social intervention ved misbrug og ungdomskriminalitet.

Kommaregler - Dagens.dk har lavet en forkortet guide over de danske kommaregler. Her finder du otte nemme regler for at sætte kommaer korrekt.

Komma foran og - Reglerne for at sætte komma foran og er relativ simple. Denne guide vil hjælpe dig med at finde rundt i de forskellige muligheder for komma før og.

Ligge eller lægge - Ligger du bogen fra dig eller lægger du bogen fra dig? Ligge eller lægge er to udtryk, der ofte forvirrer danskerne. Se her hvad forskellen er og hvornår du bruger hvad.

Nogen eller nogle - Hvornår skriver man ‘nogen’ og hvornår skriver man ‘nogle’? Nogen eller nogle udtales ofte ens i talesproget, men i skriftsprog er der forskel på de to ord samt i hvilken sammenhæng, de benyttes. Læs her hvad reglen er.

Ordklasser - Her får du en kort, skematisk oversigt over ordklasser på dansk og latin, en kort sammenfatning af de forskellige ordklassers egenskaber, nogle eksempler på ord i ordklassen samt regler for hvordan ordklassens ord bøjes, hvis de bøjes.

Ordsprog - De fleste mennesker kan lide ordsprog og mange af os bruger dem ganske automatisk i daglig tale. Her finder du nogle af de mest brugte danske ordsprog.

Overfor eller over for - Er du i tvivl om overfor eller over for skal skrives i ét eller to ord? Så har vi lavet denne guide med flere eksempler.

Pronomen - Pronomen betyder stedord, og stedord står i stedet for navneord og navne, hvor de henviser til personer, genstande eller forhold.

Redegørelse - Sådan laver du en redegørelse, der overholder alle kunstens regler. Se, hvordan skal gøre.

Reliabilitet måler nøjagtigheden i indsamling af data. For at der kan være tale om en høj reliabilitet er det således et krav inden for empiriske og specielt eksperimentelle videnskaber, som du kan læse mere om her.

Retorisk spørgsmål - Hvad er et retorisk spørgsmål? I virkeligheden er spørgsmålet ikke et spørgsmål, men snarere en humoristisk, sarkastisk bemærkning, som du i egentlig ikke forventer svar på. Find flere eksempler her.

Sproglige virkemidler - Hvis du vil øge effekten af dine ord, er sproglige virkemidler ikke til at komme uden om. Her kan du se, hvad det er, og hvordan du bruger dem.

Substantiver - Substantiver eller et navneorde er ordklasser, der består af ord, der betegner en person, et sted, en ting eller et begreb. Her får du en skematisk oversigt over alle fire med eksempler, regler og hvordan man bøjer et substantiv og navneord.

Verber - Ordklassen verber (udsagnsord) består af ord, der udtrykker en handling eller en tilstand.