Biskopper skal kun kunne sidde i 10 år

Kirkeminister Manu Sareen (R) vil rive taburetten væk under biskopperne, når de har siddet i embedet i 10 år.

Manu Sareen er klar med et lovforslag, der skal gøre ansættelsen som biskop tidsbegrænset. I dag er det sådan, at når den enkelte biskop er valgt, kan han eller hun sidde som tjenestemand til pensionsalderen, 70 år.

- Med lovforslaget styrker vi demokratiet i folkekirken, siger Manu Sareen i en pressemeddelelse.

- Biskopperne vælges jo demokratisk af præster og menighedsrådsmedlemmer, og med lovforslaget sikrer vi, at der mindst hvert 10. år er en demokratisk proces i stiftet - med al den gode debat, der følger med, tilføjer han.

Idéen om at ansætte biskopperne tidsbegrænset er ikke ny. Tilbage i 2008 anbefalede en arbejdsgruppe, at biskopper blev ansat for en periode på 12 år.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vurderet, at en valgperiode på 10 år er passende.

De 10 år betyder, at en biskops valgperiode vil række ind i mindst tre valgperioder for stiftets menighedsråd, og det giver biskoppen god tid til at lære sit stift at kende.

En valgperiode på 10 år vil desuden sikre, at bispeembedet ikke politiseres unødigt af valgkampe med korte intervaller.

- Med tidsbegrænset ansættelse sikrer vi også, at der hele tiden sker en fornyelse i rækken af indflydelsesrige biskopper - uden at det går ud over kontinuiteten. Jeg er sikker på, at det vil være en gevinst for folkekirken, siger Manu Sareen.

Manu Sareen understreger, at forslaget ikke er et udtryk for kritik af de nuværende 10 biskopper.

- Men det ændrer ikke ved, at det bedste for folkekirken er, at biskopperne kommer til at arbejde på betingelser, som minder lidt mere om dem, som gælder for andre vigtige og ansvarsfulde hverv i samfundet, siger han.

- Biskopperne er jo aflønnet af alle skatteydere i landet, og derfor bør vi sikre, at rammerne for ansættelserne er rimelige og forståelige for alle, siger ministeren.

De 10 år vil svare til den maksimale embedsperiode for henholdsvis rigsrevisor og Folketingets ombudsmand.

Lovforslaget kommer ikke til at berøre de nuværende biskopper.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip