IT og sprog skal give bedre folkeskole

40 millioner kroner til forskning skal være med til at skabe en bedre og mere rummelig folkeskole, hvor der er plads til alle børn.

Totredjedele af forældrene til børn i klasser, der rummer elever med særlige behov, oplever, at der er for lidt støtte til de pågældende børn. Og halvdelen af forældrene anser dette for en af skolens største udfordringer.

Det viser en ny stor undersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Det såkaldte Ph. d-råd har netop uddelt 40 millioner kroner til 15 ph.d.-projekter, der skal belyse inklusion, sprogundervisning, digitalisering og elevrettet ledelse i folkeskolen.

Det er Ph.d.-rådet, der udvælger projekterne, men når man kikker ned over listen, må man sige, at det også er der, hvor folkeskolen er mest udsat, at interessen samler sig, siger uddannelsesminister Morten Østergaard (R).

- Forskningen skulle gerne føre til, at det store inklusionsprojekt vi har i folkeskolen, bliver baseret på viden om, hvad der virker og bliver til bedre gavn for elever, der ellers var havnet på en specialskole og dem ikke var, siger Morten Østergaard.

Bevillingerne skal være med til at understøtte de positive samarbejdsrelationer, der allerede er mellem universiteter og professionshøjskoler på folkeskoleområdet.

- Samtidig skaber de konkrete projekter en vigtig forskningsbaseret og praksisnær viden, der kan bruges direkte i undervisningen i og udviklingen af folkeskolen, siger ministeren.

De forskere der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne, så den viden, der kommer frem, til sidst ender i folkeskolen.

Forskningsprojekterne bliver sat i gang i 2013. Regeringen har i finanslovaftalen for 2013 til 2015 afsat 30 millioner kroner årligt til Ph. d-rådet.

 

Dagens Gossip